Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Контакти  
 Контакти

 

Адреси:

1. Варненски военен съд
Адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4
Телефон: 052/612 188
Факс: 052/609 303
Електронна поща:  vvs-adm@mbox.contact.bg

2. Съдебна зала на Варненския военен съд в гр.Шумен
Адрес: гр.Шумен, бул.”Славянски” № 15

 

Маршрути

Ако влизате във Варна по магистрала от София ...
още>>

Ако влизате във Варна по магистралата от Бургас ...
още>>

Ако пристигате с кола
във Варна от курортните комплекси...
още>>


Адрес за кореспонденция:

ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД
гр.Варна 9000, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР