Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Военни съдилища  
 Военни съдилища

Военен съд – София:
Гр. София бул. „Витоша” № 2
Централа/деловодство: 02/ 9800 061


Военен съд – Пловдив:
Адрес: гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров”  № 28
Телефони:
Съдебен администратор: 032/ 621 126
Факс: 032/ 621 126
Централа: 032/ 621 242
e - mail: voenensd@gmail.com


Военен съд – Плевен:
Гр. Плевен ул. „Димитър Константинов” № 25
Административен секретар: 064/ 822 609
Факс: 064/ 822 609
e-mail – vs_plewen@abv.bg


Военен съд – Сливен:
Гр. Сливен бул. „Г.Данчев” № 1
Административен секретар: 044/ 667 213
Факс: 044/ 667 213
e-mail – voenensud@abv.bg.гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР