Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Военно-окръжна прокуратура  
 Военно-окръжна прокуратура

1. Варненска военно-окръжна прокуратура
Адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненски” № 57, ет.4
Телефон: 052/612 192 и 052/603 249
Факс: 052/612 192
Електронна поща:  delov_vvop@mil.prb.bg
                                 admsec_vvop@ mil.prb.bg

2. Следствен участък – гр.Русе
    към Варненска военно-окръжна прокуратура .
Адрес: гр.Русе, пл.”Свобода” № 2
Съдебна палата, военни следователи
Телефон/факс: 082/820 415
Електронна поща:  mmarinov_vvop@mil.prb.bg

3. Следствен участък – гр.Шумен
    към Варненска военно-окръжна прокуратура .
Адрес: гр.Шумен, бул.”Славянски” № 15,  ПК 1021
Телефон: 054/875 008
Телефон/факс: 054/877 143
Електронна поща:  ddimov_vvop@mil.prb.bgгр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР