Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Историческа справка  
 История на съда

Съдебния район на Варненския военен съд обхваща областите Варна, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Търговище и Добрич и се явява приемник на всички военни съдилища, съществували в тези градове. Създаването и развитието на Варненския военен съд може да се проследи от историческите данни в централния военен архив:


Началото:
Историята на Военните съдилища започва на 01 юли 1879 год., когато влиза в сила временно одобрения от императорския руски комисар в България Военно-съдебен устав. През юли и август 1879 год. са открити всички дружинни съдилища и военните съдилища на Източния и Западния отдел към Военното управление. Съдилищата са се помещавали в градовете Шумен и Берковица.

още>гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР