Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 
 081604 
 Начална страница  
 Военен съд - гр. Варна

Добре дошли в
интернет сайта на
Военен съд – гр.Варна
 
 
Създавахме този сайт, с цел да Ви подпомогнем при работата Ви със службите във Варненски военен съд. Тук ще намерите информация за дейността на съда -  насрочени дела, образци на документи, банкови сметки, свободни работни места, предстоящи конкурси и др.

В своята дейност Варненски военен съд се стреми стриктно да спазва нормативната уредба, като един от приоритетите е срочното и качествено обслужване на гражданите. Ако имате забележки или предложения в тази насока, моля, пишете ни.

Повече информация можете да получите
от официалния ни сайт -
http://www.vsvarna.orgВърховен касационен съд 
Върховен касационен съд
Военно-апелативния съд 
Военно-апелативния съд
гр. София
Военно-окръжна прокуратура 
Военно-окръжна прокуратура
гр. Варна
Военни съдилища 
Военни съдилища
София, Варна, Плевен, Сливен
Адвокатски колегии 
Адвокатска колегия
Мнения и предложения 
Пишете ни
Връзки 
Интернет страници
гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР